Musiikkipalvelu Ikäheimo - Musiikkiterapia

Musiikkiterapiapalvelut pitkällä ammattitaidolla.

Musiikkiterapia


Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille.
Lähde: http://www.musiikkiterapia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=65

Musiikkipalvelu Ikäheimo Oy:n musiikkiterapiapalvelut tuottaa musiikkiterapeutti FM, psykoterapeutti Ilpo Ikäheimo. Vastaanottotilat ovat Kalajoella, mutta suurin osa terapioista pidetään vastaanottotilojen ulkopuolella koti-/koulukäynteinä.

Toimialueena on Kalajoki, Alavieska, Ylivieska, Nivala ja Haapajärvi. Asiakaskohtainen kuntoutussuunnitelma tehdään julkisen terveydenhuollon kautta. Musiikkiterapiakuntoutuksen kustantaa Kela, kunta tai sairaanhoitopiiri. Maksajana voi olla vakuutusyhtiö, työnantaja tai kuntoutusasiakas itse.

Musiikkiterapiapalvelut:


Yksilöterapiat

  • Pääasiassa lapsille ja nuorille
  • Sopimus KELA:n kanssa vuodesta 1996 alkaen, jonka puitteissa on annettu lakisääteistä (610/1991, KKL 3§) pitkäaikaiskuntoutusta vaikeasti vammaisille (lähinnä lapsille).
  • Edellytyksenä KELA:n korvaamalle musiikkiterapialle on erikoislääkärin suositus ja korotettu hoitotuki.
  • Lisäksi sopimukset musiikkiterapiapalveluiden tuottamisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ky:lle ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurulle.

Ryhmäterapiat

  • Lapsille ja nuorille (päiväkodit, koulut)
  • Vaikeasti vammaisille (toimintakeskukset)
  • Psyykkisesti sairaille (palvelukodit)
  • Sosiaalisista ongelmista kärsiville (koulukodit, perhekodit)
  • Vanhuksille, dementoituneille (vanhainkodit)